Deze behandelmethode erkent dat een ervaring uit het verleden aan de grondslag ligt van de huidige gevoelens (angstgevoelens, gevoelens van minderwaardig zijn, ...) maar de behandeling concentreert zich grotendeels op symptomen in het heden. De directe manipulaties van het gedrag en van de overtuigingen van de persoon zijn verantwoordelijk voor zijn verandering.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van de invloed van je denken op je gevoelsleven en je handelen. Bijvoorbeeld, wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Hij zal geneigd zijn om zich terug te trekken. Het vermijden van angstige situaties zal je angst eerder versterken dan verminderen.

SOMETIMES YOUR HEART

NEEDS MORE TIME TO ACCEPT

WHAT YOUR MIND ALREADY KNOWS.

Deidré Wallace

 

“Met mijn verstand weet ik dat ik “NEE” moet zeggen maar mijn lichaam kan het niet, ik zit met een krop in de keel, mijn hart klopt sneller, ik begin te zweten, ik verstijf.”

Vanuit deze ervaring, en met toepassing van de cognitieve gedragstherapie, ben ik op zoek gegaan naar een andere therapievorm, die een invloed heeft op lichamelijke, emotionele reacties. Ik wil “NEE” zeggen maar de angstreactie overwint waardoor ik niet tot handelen kom. “weer gefaald”, een patroon dat zich herhaalt ... Ons brein, vnl. de amygdala, de angstorgaantjes in ons brein die ons beschermen bij gevaar, kunnen overactief zijn waardoor ons verstand (de neocortex), het onderspit delft. 

 

Voorbeeld casussen EMDR

 • Herbelevingen van een trauma, vermijding van gedachten of personen vs situaties die eraan gelinkt zijn, overmatige waakzaamheid, prikkelbaarheid, negatieve gevoelens en gedachten, ... (PTSS symptomen)
 • Laag zelfbeeld, geloven dat je minderwaardig bent
 • Eetproblematieken
 • Subassertiviteit, niet durven opkomen voor eigen wensen en behoeften
 • Perfectionisme: de lat hoog leggen, faalangst
 • Aanhoudend gevoel van onveiligheid, angsten in allerlei vormen (sociale angst, verlatingsangst, paniekstoornis, claustrofobie, specifieke fobie, ...)
 • Overmatig wantrouwen in de ander (wat kan leiden tot problemen met partner, collega’s, leidinggevende, ...)
 • Depressies
 • Agressief gedrag, woede aanvallen
 • Somatische symptomen waarvan u niet onmiddellijk weet waar het vandaan komt

Ieder kind of jongere maakt in zijn leven situaties mee die niet altijd even fijn zijn. Omdat kinderen een groot oplossend vermogen hebben, herstellen ze hier vaak spontaan van. Soms loopt het anders, heeft de ervaring zo'n impact op het kind dat het "vast" blijft zitten, het voortdurend blijft denken aan het voorval (bv. iemand die je pestte of een ongeval). De gebeurtenis wordt niet/onvoldoende verwerkt door de hersenen waardoor je kind deze telkens herbeleeft. Dit uit zich dan door heftige emoties, nare dromen en/of lichamelijke klachten. Soms zijn ze zo bang dat ze niet meer naar school durven gaan of voelen ze zich heel boos en/of verdrietig. De angst kan zich ook uitbreiden naar andere situaties bv. verlatingsangst, angst in de lift, vliegtuig. 

Als ouder of leerkracht praatte je met je kind, troostte je het kind, zocht je afleidingstechnieken, maar je merkt dat de nare gebeurtenis in hun hoofdje of buik blijft zitten. Je kind heeft het gevoel dat dat rotte gevoel nooit meer overgaat maar dat is gelukkig NIET waar. 

Hedendaags rouwcultuur: gevaarlijke woorden

"Je moet hem loslaten."

"Het leven gaat verder."

"Je zult er sterker uitkomen."

"Je moet je verlies verwerken."

"Misschien moet je een hond nemen."

-> Rouw mag niet veel tijd kosten, gevoelens moeten voor zich gehouden worden.

 

Gevolgen hedendaagse rouwcultuur

De huidige rouwcultuur stelt normen en verwachtigen. Vbn.:

 • Niemand praat nog over hem, het komt zwak over als ik dat doe.
 • Ik droom vaak over haar maar durf het niemand te vertellen. Ik hoor haar nog maar durf het niet te vertellen.
 • Ik kan mijn verhaal niet kwijt, ik voel me zo alleen.

 

Wat is voetreflexologie :

Voetreflexologie is geen vervanger van de reguliere geneeskunde. Het is een aangename, natuurlijke methode om je te helpen herstellen en te ondersteunen op fysiek, energetisch en emotioneel vlak. Alles in ons lichaam wordt weerspiegeld in onze voeten. Onze beenderen, gewrichten, organen, klieren en zenuwbanen liggen in de voeten gereflecteerd in reflexzones, welke energetisch verbonden zijn via de zenuwbanen. 

Bij pijn, stress, angsten, negatieve emoties, gaat je lichaam stresshormonen produceren en ontstaan er lichamelijke en/of mentale klachten zoals maagpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, druk op de borst, concentratieproblemen. Er ontstaan blokkades, vorming van zuurkristallen op de zenuwuiteinden in de voeten. Deze pijnlijke punten of kristalophopingen in onze voeten kunnen via voetreflexologie gedetecteerd en aangepakt worden. Door specifieke druktechnieken en massage wordt de bloedcirculatie in de voet en het corresponderende orgaan gestimuleerd. Door een betere doorbloeding wordt het zelfgenezend vermogen van ons lichaam versterkt.