Deze behandelmethode erkent dat een ervaring uit het verleden aan de grondslag ligt van de huidige gevoelens (angstgevoelens, gevoelens van minderwaardig zijn, ...) maar de behandeling concentreert zich grotendeels op symptomen in het heden. De directe manipulaties van het gedrag en van de overtuigingen van de persoon zijn verantwoordelijk voor zijn verandering.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van de invloed van je denken op je gevoelsleven en je handelen. Bijvoorbeeld, wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Hij zal geneigd zijn om zich terug te trekken. Het vermijden van angstige situaties zal je angst eerder versterken dan verminderen.

SOMETIMES YOUR HEART

NEEDS MORE TIME TO ACCEPT

WHAT YOUR MIND ALREADY KNOWS.

Deidré Wallace

 

“Met mijn verstand weet ik dat ik “NEE” moet zeggen maar mijn lichaam kan het niet, ik zit met een krop in de keel, mijn hart klopt sneller, ik begin te zweten, ik verstijf.”

Vanuit deze ervaring, en met toepassing van de cognitieve gedragstherapie, ben ik op zoek gegaan naar een andere therapievorm, die een invloed heeft op lichamelijke, emotionele reacties. Ik wil “NEE” zeggen maar de angstreactie overwint waardoor ik niet tot handelen kom. “weer gefaald”, een patroon dat zich herhaalt ... Ons brein, vnl. de amygdala, de angstorgaantjes in ons brein die ons beschermen bij gevaar, kunnen overactief zijn waardoor ons verstand (de neocortex), het onderspit delft. 

 

Voorbeeld casussen EMDR

 • Herbelevingen van een trauma, vermijding van gedachten of personen vs situaties die eraan gelinkt zijn, overmatige waakzaamheid, prikkelbaarheid, negatieve gevoelens en gedachten, ... (PTSS symptomen)
 • Laag zelfbeeld, geloven dat je minderwaardig bent
 • Eetproblematieken
 • Subassertiviteit, niet durven opkomen voor eigen wensen en behoeften
 • Perfectionisme: de lat hoog leggen, faalangst
 • Aanhoudend gevoel van onveiligheid, angsten in allerlei vormen (sociale angst, verlatingsangst, paniekstoornis, claustrofobie, specifieke fobie, ...)
 • Overmatig wantrouwen in de ander (wat kan leiden tot problemen met partner, collega’s, leidinggevende, ...)
 • Depressies
 • Agressief gedrag, woede aanvallen
 • Somatische symptomen waarvan u niet onmiddellijk weet waar het vandaan komt

Hedendaags rouwcultuur: gevaarlijke woorden

"Je moet hem loslaten."

"Het leven gaat verder."

"Je zult er sterker uitkomen."

"Je moet je verlies verwerken."

"Misschien moet je een hond nemen."

-> Rouw mag niet veel tijd kosten, gevoelens moeten voor zich gehouden worden.

 

Gevolgen hedendaagse rouwcultuur

De huidige rouwcultuur stelt normen en verwachtigen. Vbn.:

 • Niemand praat nog over hem, het komt zwak over als ik dat doe.
 • Ik droom vaak over haar maar durf het niemand te vertellen. Ik hoor haar nog maar durf het niet te vertellen.
 • Ik kan mijn verhaal niet kwijt, ik voel me zo alleen.