Mieke is 9 jaar. Sinds enkele maanden heeft ze frequent maag- en buikpijn. Ze is heel prikkelbaar, bij het minste begint ze te wenen.

Els is 10 jaar. Haar ouders zijn recent gescheiden. Ze is opstandig naar beide ouders. Soms zit ze op haar kamer te wenen. Ze klaagt vaak van hoofdpijn.

Till is 3 jaar. Reeds van bij de geboorte roept hij ’s nachts verschillende malen naar zijn mama. Hij is hierbij niet altijd wakker.

Lucas is 5 jaar. Wanneer hij zijn zin niet krijgt, begint hij te roepen, schoppen en gooien met gerief. Ook op school heeft hij al kindjes gebeten.

Linde is 4 jaar. Ze heeft zich verslikt terwijl ze een kippeboutje aan het eten was. Sedertdien wil ze enkel boterhammetjes eten.

Pieter is 9 jaar. De voorbije weken kan hij heel heftig reageren op allerlei prikkels. Hij begint te roepen, schelden en gooit soms met voorwerpen. Pieter kan niet uiten waarom hij zo reageert, hij weet het niet.

Thomas is 6 jaar en doet wekelijks pipi en kaka in zijn broek.

Ruune is 8 jaar. Ze trekt haar haren uit en eet ze op.

Sofie is 5 jaar. Vroeger at zij alles en at heel vlot. Nu wil zij enkel worst met appelmoes eten.

Sarah is 10 jaar. Ze is heel bang van alles bijvoorbeeld van de wind, van spinnen, van de lift, van dieven. Ze durft niet alleen gaan slapen. Sarah is bang dat ze haar ouders zal verliezen. Ze vreest dat zijzelf of haar ouders ziek worden.

Jan is 11 jaar. Hij twijfelt enorm aan zichzelf en denkt altijd dat hij zijn examens niet zal kunnen. Hij heeft faalangst voor spreekbeurten.

Lucas is 9 jaar. Zijn vriendje is plots overleden. Sedertdien voelt hij zich down, slaapt niet goed. Hij heeft enorm veel schrik dat hijzelf of zijn familie hetzelfde zou overkomen. Hij is overmatig aanhankelijk naar zijn ouders.

Stijn is 10 jaar. De voorbije maanden wordt hij gepest op school. Hij heeft maagpijn, slaapt niet goed, kan zich niet concentreren in de klas.

Ann heeft geen echte vriendinnetjes op school. Ze neemt wel eens contact met hen maar heeft het gevoel dat ze er niet bijhoort. Op de speelplaats zit ze vaak alleen op een bankje.

Zowel voor het kind als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen. Tijdens een eerste gesprek wordt bij voorkeur het kind samen met één of beide ouders gezien. Meestal worden er naast individuele therapieën met het kind ook oudergesprekken gepland. Soms worden groepstherapieën georganiseerd.
De sociale vaardigheidstraining of assertiviteitstraining kan individueel of in groep gebeuren. Groepstraining biedt een belangrijke meerwaarde. De kinderen hebben gelijkaardige moeilijkheden waardoor elkeen ervaart dat hij niet alleen is. Ze leren van elkaar door het uitwisselen van informatie en het geven van feedback. Er wordt gewerkt met beeldmateriaal, knutselmateriaal, rollenspel en gedragsoefeningen. Het kind leert aanvoelen hoe het in werkelijkheid moet reageren.

Heb je nood aan ondersteuning voor

Emotionele problemen
depressieve gevoelens, faalangst, angst voor specifieke situaties of algemene angst,verwerking van emotionele conflicten zoals bij echtscheiding, rouw, trauma, misbruik, ...

Gedragsproblemen
woedeaanvallen, fysiek geweld, pesten of gepest worden, liegen, stelen, ...

Aangeleerde probleemgewoontes
haar plukken, tandenknarsen, niet willen eten, opvoedingsondersteuning, ...

Lichamelijke en psychosomatische klachten
hoofdpijn, buikpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, hyperventilatie, slaapproblemen, lusteloosheid, moeheid, zindelijkheid, ...

Omgaan met bijzondere eigenschappen
perfectionisme, laag zelfbeeld, hoogbegaafdheid, gebrek aan concentratie (ADD), hyperactiviteit (ADHD), sociale vaardigheidstekorten, hooggevoeligheid, ...

neem dan gerust contact op voor professionele begeleiding.