Demmi Van Bossche is klinisch psycholoog en heeft zich gespecialiseerd in kinder- en jeugdproblematieken. 

Zij is erkend als psycholoog door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 972129310.

Demmi is deeltijds werkzaam als psycho-pedagogisch consulent in het CLB. Zij heeft ervaring met handelingsgerichte diagnostiek en psychologische begeleiding van kinderen en jongeren uit zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs waarbij ze nauw samenwerkt met de context.

Ze streeft naar continue bijscholing om haar hulpverlening af te stemmen op recente wetenschappelijke inzichten. 

Demmi doet de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. 

Haar motto is "Iedereen is uniek en heeft zijn verhaal en dat boeit mij sterk. Ik luister toegewijd naar jouw verhaal om dan samen op weg te gaan."

GSM-nummer : 0484/693 801