Sarah is klinisch psycholoog en is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie.

Zij is erkend als psycholoog door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 922116543.

Sarah heeft ervaring met diagnostiek, psychologische begeleiding inclusief sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen, jongeren en hun omgeving. De voorbije jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen. Sarah werkt cognitief gedragstherapeutisch en met EMDR. Zij is EMDT-Europe-Practitioner.

Sarah doet de begeleiding van jongeren en hun ouders en volwassenen.

Gsm-nummer : 0476/018 242