Ieder kind of jongere maakt in zijn leven situaties mee die niet altijd even fijn zijn. Omdat kinderen een groot oplossend vermogen hebben, herstellen ze hier vaak spontaan van. Soms loopt het anders, heeft de ervaring zo'n impact op het kind dat het "vast" blijft zitten, het voortdurend blijft denken aan het voorval (bv. iemand die je pestte of een ongeval). De gebeurtenis wordt niet/onvoldoende verwerkt door de hersenen waardoor je kind deze telkens herbeleeft. Dit uit zich dan door heftige emoties, nare dromen en/of lichamelijke klachten. Soms zijn ze zo bang dat ze niet meer naar school durven gaan of voelen ze zich heel boos en/of verdrietig. De angst kan zich ook uitbreiden naar andere situaties bv. verlatingsangst, angst in de lift, vliegtuig. 

Als ouder of leerkracht praatte je met je kind, troostte je het kind, zocht je afleidingstechnieken, maar je merkt dat de nare gebeurtenis in hun hoofdje of buik blijft zitten. Je kind heeft het gevoel dat dat rotte gevoel nooit meer overgaat maar dat is gelukkig NIET waar. 

EMDR therapie kan hierbij helpen. EMDR staat voor "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing". Door een specifieke techniek die gebaseerd is op de REM-slaap (oogbewegingen) en de werking van de hersenen wordt de negatieve gebeurtenis doorgewerkt waardoor het kind ze vanop meer afstand bekijkt en de negatieve emoties zijn gaan liggen. Tijdens de behandeling wordt gevraagd aan het kind om een vinger of stokje te volgen of een toestelletje met trillingen in de hand te nemen of te trommelen met de handen. Na de behandeling blijft de herinnering maar de negatieve emotie zoals angst is verdwenen en het kind voelt zich rustiger, zelfzekerder. De lichamelijke spanningsverschijnselen (hoofd-, buikpijn, ... ) zijn eveneens verdwenen. EMDR heeft een positief effect op de gedachten, de gevoelens en de lichamelijke gewaarwordingen. 

EMDR kan breed ingezet worden bij verschillende situaties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden:

 • pestervaringen, afwijzing door leeftijdsgenoten
 • laag zelfvertrouwen, angst voor toetsen, spreekbeurt, angst voor de reacties van anderen
 • geen 'nee' durven zeggen
 • ernstige ziekte en/of (plots) overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier
 • angsten en fobieën (honden, dieren, tandarts, vliegtuig, auto, trein, angst zich verslikken (voeding, pilletjes), ...)
 • spanningsgerelateerde lichamelijke klachten: hyperventilatie, moeilijk ademen, buikpijn, hoofdpijn, ...
 • gebeten worden door een dier en/of schrik voor dieren
 • opgesloten in een toilet, lift, ...
 • ernstig ziek geweest en bang om terug ziek te worden en/of dood te gaan; medische ingrepen (prikken, narcose)
 • huiselijke ruzies en geweld
 • echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • misbruik, mishandeling, verwaarlozing (emotioneel, pedagogisch)
 • angst bij het zien van een enge film of gewelddadige TV-beelden
 • terugkerende nachtmerries
 • brand, (verkeers)ongeval, inbraak, overval
 • natuurramp, oorlogsgeweld