Individuele gesprekken duren 50 minuten. Het honorarium bedraagt 60€. Een intakegesprek kost 65€.

Voor bepaalde therapieën wordt 75 minuten voorzien, vb. EMDR-sessies, relatietherapie, gezinsgesprekken. Het honorarium bedraagt 90€.

Bij schooloverleg op verplaatsing of verslaggeving van testing wordt vooraf het tarief besproken.

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, vragen wij u om minimum 24 uur op voorhand de afspraak telefonisch te annuleren (mails kunnen overdag niet gelezen worden). Bij het niet nakomen van een afspraak of het niet tijdig verwittigen van een annulatie (minder dan 24u vooraf) wordt een reserveringskost van 25€ in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk laattijdig annuleren wordt 50€ reserveringskost aangerekend. 

Tussenkomst van de ziekteverzekering
Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van enkele therapiesessies door geregistreerde psychologen. Wij zijn beiden geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Informeer hiervoor bij je mutualiteit. Je kan het document “terugbetaling psychotherapie” downloaden op de website van je mutualiteit.