Individuele gesprekken duren 50 minuten. Het honorarium bedraagt 50€.

Voor bepaalde therapieen wordt 75 minuten voorzien, vb. EMDR-sessies, relatietherapie, gezinsgesprekken. Het honorarium bedraagt 75€.

Bij schooloverleg op verplaatsing of verslaggeving van testing wordt vooraf het tarief besproken.

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, vragen wij om minimum 24 uur op voorhand de afspraak telefonisch te annuleren (mails kunnen overdag niet gelezen worden). Bij het niet nakomen van een afspraak of het niet tijdig verwittigen van een annulatie (minder dan 24u vooraf) wordt een reserveringskost van 20€ in rekening gebracht.

Tussenkomst van de ziekteverzekering
Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van enkele therapiesessies door geregistreerde psychologen. Wij zijn beiden geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Informeer hiervoor bij je mutualiteit en vraag het formulier aan bij het plaatselijk kantoor van uw mutualiteit. Vaak kan je het document “terugbetaling psychotherapie” downloaden op de website van je mutualiteit.