Individuele gesprekken duren 50 minuten.

Het honorarium bedraagt 65€. Een intakegesprek kost 70€.

Voor bepaalde therapieën wordt 75 minuten voorzien, vb. lange EMDR-sessies, relatietherapie, gezinsgesprekken. Het honorarium bedraagt 97,5€.

Bij schooloverleg op verplaatsing of verslaggeving van testing wordt vooraf het tarief besproken.

Trauma-sensitieve yoga: 8-weken programma in kleine groepjes (max. 5 personen) 280€; Individuele sessie 70€.

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, vragen wij u om minimum 24 uur op voorhand (op weekdag, niet in het weekend) de afspraak telefonisch te annuleren (mails kunnen overdag niet gelezen worden). Bij het niet nakomen van een afspraak of het niet tijdig verwittigen van een annulatie (minder dan 24u vooraf) wordt een reserveringskost van 30€ in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk laattijdig annuleren wordt 65€ reserveringskost aangerekend. 

Tussenkomst van de ziekteverzekering
Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van enkele therapiesessies door geregistreerde psychologen. Wij zijn allen geregistreerd bij de Psychologencommissie.

Informeer hiervoor bij je mutualiteit. Je kan het document “terugbetaling psychotherapie” downloaden op de website van je mutualiteit.