We streven naar een optimale zorg voor de cliënt. Binnen de praktijk werken we intens samen met regelmatige intervisies.  Zonodig kunnen voor jongeren (16-25 jaar) interne verschuivingen gebeuren afhankelijk van de specialisaties van ons beiden.

We vinden het belangrijk om evidence based (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) te werken en ons regelmatig bij te scholen.

We werken multidisciplinair samen met andere zorgverleners zoals huisartsen uit de regio en psychiaters. We hebben regelmatig overleg met hen, structureel maar ook acuut wanneer dat nodig is. Als psycholoog hebben we een discretieplicht en beroepsgeheim. Tijdens het eerste intakegesprek wordt u gevraagd of er gegevens mogen uitgewisseld worden met de huisarts/psychiater. U heeft het volste recht om dit weigeren.