SarahSarah is klinisch psycholoog en is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie.

Zij is erkend als psycholoog door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 922116543.

Sarah werkte voorheen als kinderpsycholoog in een multidisciplinaire praktijk. Zij heeft ervaring met diagnostiek, psychologische begeleiding inclusief sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen, jongeren en hun omgeving. Sarah werkt cognitief gedragstherapeutisch.

Sarah doet de begeleiding van kinderen en jongeren tot 30 jaar.